Kalcinirani antracit

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinirani antracit koksni ugljen Kalcinirani antracit

    “Kalcinirani antracitni ugljen”, ili “Kalcinirani antracitni ugljen”. Glavna sirovina je jedinstveni visokokvalitetni antracit, s karakteristikama visokog fiksnog sadržaja ugljika, jake otpornosti na oksidaciju, niskog pepela, malo sumpora, niskog fosfora, visoke mehaničke čvrstoće, visoke kemijske aktivnosti, visoke stope iskorištenja ugljena. Aditiv ugljika ima dvije glavne namjene, i to kao gorivo i aditiv. Kada se koristi kao aditiv ugljika za taljenje čelika i lijevanje, fiksni ugljik može postići iznad 95%.