Grafitna elektroda redovne snage / RP

  • Regular Power Graphite Electrode

    Grafitna elektroda redovne snage

    Grafitne elektrode koriste se uglavnom u lončanim pećima, proizvodnji čelika s električnim lukom, peći žutog fosfora, industrijskoj silicijskoj peći ili topljenju bakra.