Grafična elektroda izuzetno velike snage / UHP

  • Graphite Electrode With Ultra High Power(UHP)

    Grafitna elektroda ultra velike snage (UHP)

    Grafitna elektroda uglavnom kalcinirani naftni koks, igličasti koks kao sirovina, vezivo za asfalt od ugljena, kalcinacija, sastojci, gnječenje, oblikovanje, pečenje i grafitizacija, strojna obrada i izrada