Ugljični aditivi

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinirani antracit koksni ugljen Kalcinirani antracit

    “Kalcinirani antracitni ugljen”, ili “Kalcinirani antracitni ugljen”. Glavna sirovina je jedinstveni visokokvalitetni antracit, s karakteristikama visokog fiksnog sadržaja ugljika, jake otpornosti na oksidaciju, niskog pepela, malo sumpora, niskog fosfora, visoke mehaničke čvrstoće, visoke kemijske aktivnosti, visoke stope iskorištenja ugljena. Aditiv ugljika ima dvije glavne namjene, i to kao gorivo i aditiv. Kada se koristi kao aditiv ugljika za taljenje čelika i lijevanje, fiksni ugljik može postići iznad 95%.
  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Specifikacija cijena naftnog koksa s niskim sadržajem sumpora

    Visok koks je vrsta visokotemperaturne smole ugljenog katrana koja se izrađuje pomoću smole katrana ugljena zagrijavanjem, otapanjem, raspršivanjem i hlađenjem. Korak koksa podijeljen je u dvije kategorije: smola katrana ugljena i naftni bitumen. Asfaltno vezivo za vatrostalne materijale uglavnom je katranska smola ugljena. Ispitna smola sirovine dodana je u posudu za otapanje asfalta da se zagrije i otopi.